Ga naar hoofdinhoud
Doneer nu

Bedankt dat u online wilt doneren

EN

Aanpak

Beleidsplan

Het beleid en de doelstellingen voor de organisatie zijn verwoord in het beleidsplan ‘Making disability inclusion work’. Het beleidsplan schetst de strategische kaders voor de jaren 2016-2020. De strategie richt zich in toenemende mate op inclusie van mensen met een handicap binnen algemene ontwikkelingsprogramma’s.

Lab

Light for the World is ervan overtuigd dat vernieuwende methoden nodig zijn om inclusie van mensen met een handicap een realiteit te maken. Om deze vernieuwende methoden te ontwikkelen functioneert de organisatie als een ‘Lab’. Het ‘Change-model’ laat zien hoe het Lab functioneert.

Afbeelding van het change model.

Innovatie

Innovatie is belangrijk om relevant te blijven in een veranderende wereld, maar innovatie is ook nodig om barrières te doorbreken die participatie van mensen met een handicap blokkeren. Wanneer de stichting onderzoek doet naar inclusie in economische ontwikkeling, blijkt het aantal gedocumenteerde ervaringen beperkt. Daarom worden in Lab-programma’s getallen en ervaringen op het gebied van inkomen, voedselzekerheid, vaktrainingen, werk, microfinanciering, ondernemerschap en waardeketenontwikkeling gedocumenteerd.

Lab-programma’s kennen een specifiek ontwerp en implementatietraject. Conventionele programma’s hebben een actieplan op basis van de verwachte uitkomst dat wordt geïmplementeerd tussen de start- en einddatum. Lab-programma’s echter, gaan niet uit van een oplossing vooraf, maar van een vraagstuk dat opgelost moet worden. Door middel van onderzoek, experimenteren, testen en het monitoren van resultaten, wordt duidelijk wat wel en niet werkt en waarom. Van deze opgebouwde kennis kunnen andere organisaties profiteren. De Lab-programma’s zijn zodanig opgebouwd dat zij voorzien in nieuwe publicaties, trainingsmaterialen en -technieken en bewijsvoering voor lobby en advocacy.

Gezamenlijke programma’s

“Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”. Inclusie van mensen met een handicap in ontwikkelingsprogramma’s vereist de opbouw van capaciteit en daar is doorgaans veel tijd voor nodig. Daarom zoekt Light for the World samenwerking met andere organisaties om samen op zoek gaan naar pragmatische oplossingen voor vraagstukken.

Gezamenlijke programma’s vergroten de kans dat op de lange termijn mensen met een handicap worden bereikt, ook als Light for the World zich terugtrekt. Samenwerking biedt het beste van twee werelden: de sectorale kennis van de ontwikkelingsorganisatie en de technische expertise op het gebied van inclusie van Light for the World. Het voorkomt tevens dat Light for the World een eigen structuur voor de implementatie op alle niveaus moet opzetten, wat relatief duur is. Bovendien bevordert een programma voor mensen met en zonder handicap de natuurlijke interactie tussen beide groepen. In elk gezamenlijk programma zit een standaard aantal activiteiten zoals onderzoek, training, coaching en lobby.

Training en advies

Om de impact te vergroten is de wens om de capaciteit van partijen wereldwijd versterken die actief zijn op het gebied van inclusie van mensen met een handicap. Daarom ontwikkelt de organisatie zich tot een knooppunt voor training en advies. De laatste jaren is er een toenemende vraag naar de diensten op het gebied van training en advies. Ook de vraag vanuit Light for the World International naar capaciteitsopbouw groeit.

Om de groeiende vraag het hoofd te bieden is er een netwerk van Disability Inclusion Advisors. Er is een vertegenwoordiging in Ethiopië, Mozambique, Zuid-Soedan, Oeganda, India, Cambodja en Nederland. Zij bieden trainingen en advies op maat voor hun regio. Naast dit team is er een netwerk van organisaties die gericht zijn op inclusieve ontwikkeling. De stichting versterkt dit netwerk en betrekt daarin ook organisaties die in de regio trainingen verzorgen of die deelnemen in gezamenlijke programma’s. Ook wordt gebouwd aan een netwerk van experts op het gebied van inclusie die het werk kunnen ondersteunen.

Lobby

Voor het creëren van een meer toegankelijke en inclusieve samenleving is namelijk publieke bewustwording, politieke wil en inclusief beleid nodig. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken financiert grote ontwikkelingsprogramma’s. Het is van belang dat het ministerie haar partnerorganisaties aanspreekt op de toegankelijkheid van deze programma’s, zoals projecten voor seksuele- en reproductieve gezondheid, voedselzekerheid en werkgelegenheid. Ook ambassades spelen hierin een belangrijke rol. Daarnaast kan Nederland als lid van de Verenigde Naties en de Europese Unie in internationale fora oproepen tot structurele aandacht voor inclusie en rechten van mensen met een handicap.

Leren en delen

Binnen het Lab worden voortdurend nieuwe methodieken ontwikkeld. De stichting willen begrijpen hoe mensen met een handicap kunnen meedoen in de maatschappij, welke aanpak wel en niet werkt. Wat is de impact van het werk en waarom werkt het op die manier? Door structureel meer aandacht te geven aan onderzoek en documentatie, wordt nieuwe kennis uit experimenten verzameld en gedeeld met de wereld. Hiermee wordt gebouwd aan mechanismes voor onderzoek en monitoring van het werk. Samen met de partnerorganisaties worden stellingen en leerdoelen geformuleerd en gezocht naar antwoorden in de programma’s die worden uitgevoerd.

Onderzoek heeft weinig nut als de uitkomsten niet worden gedeeld. Daarom is het documenteren een belangrijk onderdeel van het proces van leren en delen. Nieuwe informatie die voortkomt uit experimenten wordt vertaald naar richtlijnen en handleidingen en vindt haar weg naar publicaties en artikelen om te delen met anderen. Er wordt actief gezocht naar connecties met netwerken en organisaties om geleerde lessen te delen, resultaten te vergelijken en elkaars werk te versterken.

De vijf processen van het ‘Change-model’ interacteren met elkaar. Bevindingen van het ene proces zijn van invloed op de activiteiten in het andere proces.

Zie ook:
Beleidsplan 2016-2020

Verantwoording giften

Met uw gift helpen we de meest kwetsbare kinderen en volwassenen met een handicap in ontwikkelingslanden. We kijken daarbij altijd waar onze hulp het meest nodig is. Dat doen we onafhankelijk van politieke, religieuze of economische belangen.  

Light for the World is voortdurend op zoek naar de beste oplossingen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap. Hoe kunnen we barrières wegnemen zodat zij een eerlijke kans krijgen op onderwijs en werk?  

Wij doen dit allereerst door het verlenen van  hulp op maat, we kijken altijd naar het individu en zorgen ervoor dat hij of zij zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Dat doen we door medische zorg te verlenen, educatie aan te bieden, stageplekken te creëren en werkplekken te faciliteren. Op deze manier werken we samen naar een zelfstandige en onafhankelijke toekomst waarin mensen met een handicap zelf een inkomen hebben. 

Daarnaast helpt Light for the World andere hulporganisaties en bedrijven in ontwikkelingslanden met het ‘inclusief’ maken van hun activiteiten. Bijvoorbeeld: Wij adviseren hoe scholen ervoor kunnen zorgen dat kinderen met een visuele beperking meekomen in de klas. We begeleiden werkgevers hoe ze kunnen communiceren met dove jongeren. En we kijken samen met oogklinieken hoe zij hun gebouw en behandeling beter toegankelijk kunnen maken voor mensen met diverse handicaps. 

Om deze rol als adviseur zo goed mogelijk te kunnen vervullen, investeren wij zowel in Nederland als in de negen landen waar wij werken voortdurend in leren en innovatie. Het liefst ontwikkelen we die oplossingen samen met mensen met een handicap! Zo kunnen we de beste oplossingen bieden voor eerlijke kansen voor kinderen en volwassen met een handicap. 

Light for the World gaat zorgvuldig met uw gift om. Gemiddeld besteden wij deze als volgt: 

  • 80% wordt besteed aan de hulp aan mensen met een handicap, het ontwikkelen van oplossingen voor inclusie en toegankelijkheid, leren en evaluatie.  
  • 20% wordt besteed aan fondsenwerving, financiële administratie en controle en kantoorkosten.  

We vinden het heel belangrijk dat uw donatie goed besteed wordt. Daarom controleren wijzelf eerst alle kosten van de projecten en laten wij door onafhankelijke accountants onze boekhouding en jaarrekening controleren. Daarnaast doen wij onderzoek naar de effectiviteit van onze programma’s en evalueren we nieuwe, innovatieve manieren om mensen met een handicap te kunnen bereiken. En in overleg met partnerorganisaties sturen we bij waar nodig of breiden we, bij succes, programma’s uit om nog meer mensen te kunnen helpen. 

 

blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en ontvang 10x per jaar het laatste nieuws over de projecten en acties van Light for the World.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.